Denemarken

DKK - Deense Kroon
Converteerbaar : Ja - Overdraagbaar: Ja - Wisselkoerssysteem: vastgesteld op basis van de EUR
DKK iBanFirst valuta

Type transacties

FX SPOT FX FORWARD
Leveringsdatum: D; D+1; D+2 Maximale looptijd: 24 maanden
Liquiditeit: Goed Liquiditeit: Goed

Pariteit EUR/DKK: uren liquiditeit (GMT)

Pariteit EUR/DKK: uren liquiditeit (GMT)

Wist u?

Monetair beleid

  • De Danmarks National bank (DNB) is de centrale bank van Denemarken: haar functie is te zorgen voor een niet-inflatoire economische groei in het koninkrijk.
  • Fixingmethode voor de wisselkoers: het wisselkoerssysteem is ingedeeld als niet-zwevend ten opzichte van de euro. De DNB moet daarom de stabiliteit van de Deense kroon handhaven ten opzichte van de euro. Hiertoe beschikt de bank over twee hefbomen: het monetaire beleid en de doelgerichte interventies op de valutamarkt

Bijzonderheden en hoogtepunten

  • Hoewel Denemarken de euro niet heeft ingevoerd, is het land wel lid van het ESCB (Europees Stelsel van Centrale Banken) en gebruikt het dezelfde betalingspraktijken als die gelden in de eurozone.
  • De spilkoers van de pariteit EUR/DKK is vastgesteld op 7,4600 en dient gehandhaafd te blijven in een bandbreedte van ± 2,25%.

Reglementering

  • Er zijn geen specifieke beperkingen op de aankoop en verkoop van de DKK.

 

Advies van de expert

  • Als gevolg van de stabiliteit van de DKK ten opzichte van de euro, hebben marktpartijen niet de gewoonte hun valutatransacties in EUR/DKK af te dekken.

Betalingen in DKK aan de Denemarken

Het formaat IBAN is verplicht gesteld. De betalingsinstructies dienen voorzien te zijn van de volledige naam van de begunstigde.

Nationale Feestdagen 2018 (Onderworpen aan Wijzigingen)
Nieuwjaarsdag 1 jan. Hemelvaartsdag 10 mei
Witte Donderdag 29 maart Dag na Hemelvaartsdag 11 mei
Goede Vrijdag 30 maart Pinkstermaandag 21 mei
Tweede paasdag 2 apr. Dag van de Grondwet 5 jun.
Algemene gebedsdag 27 apr. Eerste Kerstdag 25 dec.