Rusland

RUB - Russische Roebel
Converteerbaar : Ja - Overdraagbaar: Ja - Wisselkoerssysteem: Drijvend

Type transacties

FX SPOT FX FORWARD
Leveringsdatum: D+1; D+2 Maximale looptijd: 12 maanden
Liquiditeit: Goed Liquiditeit: Goed

Wist u?

Monetair beleid

 • De Centrale Bank van de Russische Federatie (CBR) het monetaire beleid uitvoert onder het inflatiestreefregime, waarvan het hoofddoel is de duurzaamheid van de wisselkoers van de Roebel te waarborgen en te beschermen door prijsstabiliteit te handhaven.
 • Fixingmethode voor de wisselkoers: Rusland heeft momenteel een zwevend wisselkoersmechanisme, wat betekent dat de wisselkoers door de markt wordt bepaald. Er wordt echter verondersteld dat de CBR de wisselkoers van RUB ten opzichte van de belangrijkste wereldwijde valuta nauwlettend blijft volgen en indien nodig tussenbeide kan komen.

Bijzonderheden en hoogtepunten

 • Sinds het najaar van 2014 is EURRUB begonnen aan een extreem volatiele route, wat heeft geleid tot een sterke depreciatie van de RUB, waardoor het niveau van 40% lager is dan in september 2014.
 • De RUB-wisselkoers wordt heel vaak bepaald door geopolitieke gebeurtenissen, waarbij spanningen tussen Rusland en het Westen vaak leiden tot sterke dalingen in de waarde van RUB. Naast geopolitiek wordt de RUB-waarde ook bepaald door de evoluties in de energiemarkten.
 • Omdat veel marktmakers posities afdekken op Micex (Moscow Exchange), is de marktliquiditeit erg afhankelijk van hun openingstijden.

Reglementering

Betalingen in RUB zijn niet onderworpen aan enige beperkingen, maar vanwege het complexere betalingssysteem zijn vertragingen mogelijk.

Advies van de expert

 • Voor fluctuaties op korte termijn houdt u best de politieke spanningen waarbij Rusland betrokken is nauwlettend in de gaten, omdat deze meestal wijzen op een zwakkere RUB.

Betalingen in RUB naar Rusland

Om betalingen in RUB via het SWIFT-netwerk te verwerken, kunnen we de onderstaande informatie nodig hebben:

 

 • BIC-code met bijbehorend rekeningnummer of binnenlandse BIK.
 • BIK - Nationale bankidentificatiecode van de begunstigde bank, moet uit 9 cijfers bestaan ​​(eerste 2 cijfers zijn '0' en '4' laatste 3 zijn hetzelfde als de laatste 3 cijfers in Correspondent rekeningnummer)
 • INN - registratienummer in belastingautoriteiten, moet bestaan ​​uit 10 (voor rechtspersonen) of 12 cijfers (voor individuele ondernemers), niet verplicht voor individuen.
 • KIO - Registratienummer dat kan worden gebruikt in plaats van INN voor een buitenlandse entiteit die een rekening in Rusland heeft
 • VO-code - Valutabewerkingscode. Moet uit 5 cijfers bestaan ​​en beginnen met "VO"
 • Doel van de betaling.
 • BTW - belasting over de toegevoegde waarde. Er moet worden vermeld of de betaling de btw omvat of uitsluit.

 

Alle bovenstaande elementen zijn niet vereist, maar er zijn een paar opties:

 • Optie 1: BIK + BIC + [rekeningnummer begunstigde + INN / KIO + naam begunstigde + adres van de begunstigde + VO-code + doel van de betaling]
 • Optie 2: correspondentieaccount bij de Centrale Bank van Rusland + BIC + [rekeningnummer begunstigde + INN / KIO + naam begunstigde + adres van de begunstigde + VO-code + doel van de betaling]
 • Optie 3: BIK + correspondentieaccount bij de Centrale Bank van Rusland + banknaam begunstigde + begunstigde stad van de bank + [rekeningnummer begunstigde + INN / KIO + naam begunstigde + adres van de begunstigde + VO-code + doel van de betaling]

 

Feestdagen (onderhevig aan wijzigingen)
Nieuwjaarsdag 1 Jan. Lente & Arbeidsdag 1 May
Othodoxe kerstdag 7 Jan. Overwinningsdag 9 May
Verdediging van het vaderland 23 Feb. Rusland Dag 12 Jun.
Vrouwendag 8 Mar. Dag van de eenheid 4 Nov.