Het openen van een rekening bij iBanFirst naast uw bestaande oplossing geeft u toegang tot alle financiële diensten die we aan onze klanten aanbieden tegen de meest competitieve tarieven op de markt. Deze diensten worden aangeboden door onze zorgvuldig geselecteerde partners - de allerbeste FinTech bedrijven in hun domein, waartoe u toegang heeft dankzij een unieke rekening: uw IBAN-rekening met iBanFirst! Vandaag bieden wij reeds virtuele betaalkaarten en diensten voor internationale betalingen aan en binnenkort plannen wij om ook fysieke debetkaarten aan te bieden, samen met nog meer diensten zoals factoring en kortetermijnfinancieringen. Bekijk HIER onze geplande diensten.

Bel gewoon 02 808 15 42 en een iBanFirst-accountmanager helpt u graag verder, van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Bij iBanFirst kunt u een vooraf betaalde virtuele kaart bestellen om alle wat u nodig heeft online te kopen. We hebben grote plannen voor 2017 en zullen binnenkort ons aanbod uitbreiden met een fysieke Debitcard waarmee u geld zult kunnen afhalen van elke geldautomaat. We verwerken echter geen deposito's in contanten of cheques. iBanFirst streeft ernaar om een bankervaring van start tot finish online aan te bieden.

Wat u nodig heeft:

•          Contract (met verklaring over het aandeelhouderschap en de UBO's /mandatarissen)

•          Identiteitsbewijs van de UBO's/mandatarissen

•          Registratiebewijs van de vennootschap

•          Staten van de vennootschap

•          Aandeelhoudersregister van de vennootschap

Onze compliance-afdeling kan ook om andere documenten vragen (bijvoorbeeld de statuten en de Kbis van de moederondernemingen).

iBanFirst heeft op dit moment een vergunning als betalingsinstelling. Deze licentie werd in 2013 door de Nationale Bank van België afgeleverd en geeft geen toestemming aan iBanFirst om leningen aan zijn klanten toe te staan. Leningen zijn een dienst die het voorrecht van de banken blijven. Omdat iBanFirst geen leningen toestaat, kan het geld van zijn klanten niet worden gebruikt om andere diensten aan te bieden. Dit betekent dat de fondsen van de klanten van iBanFirst permanent beschikbaar zijn om door de klanten te worden gerecupereerd.

Volgens de Europese en Belgische wetgeving zijn wij verplicht om de fondsen van onze klanten gescheiden te houden. Dit betekent dat alle fondsen van de klanten op rekeningen worden geplaatst, die gescheiden zijn van de eigen rekeningen van iBanFirst. Dit wordt rekeningsegregatie genoemd en betekent dat fondsen van onze klanten worden bewaard door onze bankpartner, een top tier Europese bank en dat iBanFirst en/of zijn schuldeisers geen toegang hebben tot deze fondsen om open schulden te vereffenen.

Om de veiligheid van uw rekening te helpen bewaren, raden wij u aan om de volgende best practices toe te passen:

•          Kies voor een betrouwbaar paswoord dat u op geen enkele andere site gebruikt.

•          Gebruik de verificatie van de connectie.

•          Wees voorzichtig met verdachte links en verifieer altijd of u zich op ibanfirst.com bevindt voor u de verbindingsinformatie bevestigt.

•          Geef nooit uw gebruikersnaam of uw paswoord in op applicaties van derden, in het bijzonder diegene die u abonnees, geld of uw certificaat beloven.

•          Controleer of uw besturingssysteem, inclusief uw webbrowser, volledig zijn bijgewerkt en uitgerust zijn met de meest recente antivirusprogramma's.

•          Indien u vermoedt dat uw rekening gecompromitteerd is, contacteer dan onmiddellijk uw rekeningbeheerder.

iBanFirst moet als betalingsinstelling die door de Nationale Bank van België is erkend, zijn klanten kennen alvorens hun toegang te verlenen tot onze diensten meer bepaald wegens de strijd tegen het witwassen van geld. We moeten aan onze regulator ook de procedures voorstellen, die we hebben opgesteld om in het kader hiervan de nodige documenten te laten overhandigen.

Ja, uw iBanFirst-rekening kan uw voornaamste rekening zijn omdat ze de voornaamste diensten aanbiedt die een bedrijf nodig heeft: een oplossing voor betalingen, een automatische afschrijving en virtuele creditkaarten. Gelieve niettemin te noteren dat, om uw iBanFirst-rekening te activeren, wij u op zullen vragen om een eerste transfer te doen van de zakelijke rekening waarover u op dit moment beschikt. [We begrijpen dat dit niet ideaal is en we werken hard om dit proces te versoepelen]

Het openen van een iBanFirst rekening is een proces dat volledig online gebeurt en dat slechts 2 minuten duurt.

We hebben het ingewikkeld en tijdrovend proces om een zakelijke rekening te openen online geplaatst. Geen dagen en dagen meer wachten op een afspraak met een bank. U kunt hier iets meer leren over onze geheime saus.

*Opmerking: dit online-proces is op dit moment alleen beschikbaar voor ondernemingen die in Frankrijk en België met een zakelijke rekening zijn geregistreerd bij een andere bank vanwaar ze de eerste betaling kunnen doen, die nodig is om de rekening te activeren.

Elke onderneming die bij het bevoegd nationaal register in zijn land is geregistreerd kan een aanvraag indienen om een iBanFirst-rekening te openen.

Er moet echter worden opgemerkt dat de automatische opening online op dit moment voorbehouden is aan ondernemingen die in Frankrijk en België zijn geregistreerd en die over een professionele rekening beschikken waarvan ze een eerste overschrijving op hun iBanFirst-rekening kunnen uitvoeren om ze te activeren.

iBanFirst stelt alle in het werk om u een zeer hoog beveiligingsniveau van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Wij nemen immers, in overeenstemming met de wet op de persoonlijke gegevensbescherming, alle geschikte technische en organisatorische maatregelen om dit veiligheidsobjectief te bereiken.

Rekening houdend met het belangrijk risico op identiteitsmisbruik waarop door de nationale bewakingsinstanties wordt op gewezen, zal iBanFirst om een eerste SEPA-overschrijving van fondsen, komende van een bankrekening die door de klant op zijn naam werd geopend bij een erkende kredietinstelling. Deze eerste transactie zal eveneens worden geanalyseerd in het kader van de wetgeving op het witwassen van geld en de strijd tegen de financiering van terroristische activiteiten.

De iBanFirst-rekening is een betaalrekening. Het werkt als een commerciële zichtrekening. U kunt overschrijvingen in euro's en vreemde valuta's verzenden en ontvangen. U kunt ook aankopen doen op het internet met onze virtuele wegwerpkaarten.

Het saldo van de iBanFirst-rekening moet echter altijd worden gecrediteerd. Bij elke overschrijving, transactie of betaling zal iBanFirst uw saldo controleren alvorens uw rekening te debiteren.

De iBanFirst-rekening is geen depositorekening: gelden die door onze klanten op de rekening worden gecrediteerd, worden daar uitsluitend geplaatst om betalingen te verrichten.

iBanFirst is een betalingsinstelling die gereglementeerd is door de Europese Unie (met een Europees paspoort) en gecontroleerd wordt door de Nationale Bank van België. Het heeft een rigoureus nalevingsprogramma geïmplementeerd met interne en externe audits (toonaangevend bedrijf). De onderneming is goed gefinancierd en wordt ondersteund door haar hoofdinvesteerder, Xavier Niel.

In het ergste geval, als iBanFirst failliet zou gaan, zou de impact voor klanten nihil zijn omdat hun fondsen worden aangehouden en behouden door onze bankpartner, een toonaangevende Europese bank. iBanFirst en/of haar debiteuren kunnen in geen geval toegang krijgen tot deze fondsen om eventuele schulden af te lossen.

Om uw account te deactiveren, stuurt u een e-mail naar uw accountmanager om aan te geven dat u uw account wilt sluiten. De officiële sluiting van uw account wordt dan binnen enkele uren van kracht.

iBanFirst heeft een overeenkomst met ISABEL 6 ondertekend om de eerste betalingsinstelling te worden die transparante tarieven voor het wisselen van vreemde valuta op het platform aanbiedt. Onze klanten zullen voor de zomer van 2017 de mogelijkheid hebben om hun iBanFirst rekening aan hun ISABEL 6 rekening toe te voegen.

iBanFirst biedt u voorafbetaalde virtuele kaarten, . U kunt zoveel gratis kaarten genereren als u op internet wilt kopen. Met onze service behoudt u de volledige controle over kaartbetalingen in uw bedrijf.

In tegenstelling tot traditionele kaarten, kunnen virtuele kaarten alleen worden gebruikt voor online aankopen en zijn niet fysiek aanwezig, maar elektronisch. Gebruikers kunnen via internet betalen en hun virtuele bankkaart crediteren.

iBanFirst biedt alle diensten die een bedrijf nodig heeft om internationale betalingen eenvoudig, snel en efficiënt uit te voeren. Ons aanbod op maat omvat:

 • Het beheer van de rekeningen,
 • Toegang tot de real-time wisselkoers vanuit onze handelskamer,
 • Transparante prijzen aangepast aan de volumes,
 • Hulp bij het openen van uw speciale ondersteuningsrekening.

Met iBanFirst kunt u tot 70% van uw transactiekosten besparen. Wij bieden u een gratis financiële analyse om u te laten weten welke kosten worden toegepast op uw internationale transacties. Neem contact op met uw iBanFirst-accountmanager voor een offerte op maat.

Elke onderneming die in zijn land bij de hiervoor bevoegde instelling is geregistreerd kan een aanvraag aan iBanFirst richten om een internationale rekening te openen.

1. Vul het formulier voor het openen van een pro-rekening in. Na 2 minuten ontvangt u, na het naar behoren ingevulde en ondertekende formulier, uw IBAN.

De volgende gescande documenten worden opgevraagd:

- Een kopie van uw identiteitskaart aan beide zijden of uw paspoort op dezelfde pagina

- Een fotokopie van de identiteitsbewijzen van de aandeelhouders met meer dan 25% van de aandelen

- Een uittreksel uit de Kbis voor Frankrijk of een oprichtingsakte voor België.

U zal gevraagd worden om een overschrijving uit te voeren vanaf een bankrekening op naam van het bedrijf.

2. Onze complianceafdeling controleert uw dossier. In overeenstemming met de KYC-regelgeving (ken uw klant) verifieert en valideert onze compliance-afdeling uw bestand. Zodra uw dossier gevalideerd is, zal uw rekening binnen 1 tot 2 werkdagen beschikbaar zijn.

3. Uw account is nu beschikbaar! Toegang tot uw iBanFirst-platform en al zijn services!

Afhankelijk van uw internationale transactievolumes wordt na analyse met één van onze experts een voordelig en competitief tarief op maat toegepast.


Geen rekeningonderhoudskosten zodra u €10.000 aan deviezentransacties verricht.

Betaalt u meer dan 10 000 € per jaar met omruiling?

Kosten voor rekeningbeheer50 € HT/jaar terugbetaald zodra uw internationale uitgaven 10 000 € bereiken.

Provisie van verplaatsing bij betaling / overschrijving zonder omruiling : 0 €

SEPA transfer fee (uitgaand): Vaste vergoeding van € 0,50 per betaling.


Betaalt u minder dan 10 000 € per jaar met omwisseling?

Vergoeding rekeningbeheer 50 € HT/jaar

Transferkosten bij betaling / transfer zonder omwisseling: Gratis tot €5.000/maand inkomende volumes*.

SEPA transfer fee (uitgaand): Vaste vergoeding van € 0,50 per betaling.

Boven dit volume behoudt iBanFirst zich het recht voor om transactiekosten aan te rekenen aan klanten die geen internationale transacties uitvoeren. De toegepaste rentevoet bedraagt 2‰.


Account kosten

Gratis kosten voor het openen van een rekening

Kosten voor rekeningbeheer in vreemde munt (behalve EUR), per rekening en per maand: gratis

Onmiddellijke oprichting van begunstigden voor betaling/overmaking: gratis

Mogelijkheid van voorschotten in rekening-courant: Niet beschikbaar

Afgifte van een bankafschrift (bankgegevens) : Gratis

Kosten voor het afsluiten van een rekening: Gratis


Wisselkoersbaten

Transactiekosten: Gratis van €1.000 (zie vrije drempel voor andere valuta's)

Mogelijkheid om een wisselkoers te vergrendelen voor toekomstige transacties: Gratis (tot 1 jaar)

Toegang tot informatie over de valutamarkt (koersen, grafieken, geschiedenis...) : Gratis

Mededeling van de wisselkoersen vóór de validering van de verrichtingen: gratis

De verzendkosten van de overmakingen

Binnenlandse overdrachten EURO ZONE

Overschrijving in EUR ("gewaarborgd bedrag") SEPA 0,50 €


Internationale overschrijvingen EURO ZONE

Overdracht van alle munten ("gedeelde kosten") WERELD : 10 €

DSP-valutatransfer ("garantiebedrag") Betaling moet worden verricht van/naar een bank in het DSP-gebied, in DSP-valuta.10 €

Alle geldovermakingen ("gegarandeerd bedrag") Zone 1 : 40 €

Alle geldovermakingen ("gegarandeerd bedrag") Zone 2 : 60 €

Alle geldovermakingen ("gegarandeerd bedrag") Zone 3 : 80 €

Interne overschrijvingen binnen iBanFirst EURO

Alle geldovermakingen ("gewaarborgd bedrag") : Gratis

Gemiddeld 24 uur. Dit kan echter korter zijn in functie van het uur waarop de verrichting werd uitgevoerd of in functie van het land van oorsprong of bestemming.

Alle koersen die door iBanFirst worden aangeboden zijn real-time. Dit betekent dat we niet tegen een vast tarief kunnen werken. Onze aanbiedingen worden elke 15 seconden bijgewerkt. Dit betekent dat wanneer de marlt bijvoorbeeld gedurende een korte periode omhoog gaat, u volledig kunt profiteren van de opwaartse trend.

We zijn aangesloten op de SEPA- en SWIFT-netwerken. Daarom kan iBanFirst overschrijvingen verwerken in euro en 25 vreemde munten (AED, AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, SEK, SGD, THB, USD, ZAR).

Het openen van een rekening bij iBanFirst naast uw bestaande oplossing geeft u toegang tot alle financiële diensten die we aan onze klanten aanbieden tegen de meest competitieve tarieven op de markt. Deze diensten worden aangeboden door onze zorgvuldig geselecteerde partners - de allerbeste FinTech bedrijven in hun domein, waartoe u toegang heeft dankzij een unieke rekening: uw IBAN-rekening met iBanFirst! Vandaag bieden wij reeds virtuele betaalkaarten en diensten voor internationale betalingen aan en binnenkort plannen wij om ook fysieke debetkaarten aan te bieden, samen met nog meer diensten zoals factoring en kortetermijnfinancieringen. Bekijk HIER onze geplande diensten.

Uw iBanFirst accountmanager staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. U kunt hem contacteren via de directe lijn die u werd meegedeeld of het algemeen nummer: 0032 (0)2 588 23 23.

Als het probleem betrekking heeft op het gebruik van de Isabel 6 interface, kunt u de klantendienst van Isabel contacteren op de volgende nummers:

NL: 0032 (0)2 404 03 35

FR: 0032 (0)2 404 03 36

EN: 0032 (0)2 404 03 37

In het geval van een overschrijving tussen rekeningen, ontvangt u de melding op de dag van de transactie zelf.

Als het een internationale betaling betreft, ongeacht de valuta, zal u de melding de dag erna ontvangen.

In het geval van een overschrijving tussen rekeningen, ontvangt u de melding op de dag van de transactie zelf.

Als het een internationale betaling betreft, ongeacht de valuta, zal u de melding de dag erna ontvangen.

Als u een extra bank wilt toevoegen, kost het € 11,01 (TTC) per gebruiker en per maand, gefactureerd door Isabel.

Onder voorbehoud van voldoende volume, is de toegang tot een Internationale iBanFirst Pro rekening gratis.

Wij zijn aangesloten bij de SEPA- en SWIFT-netwerken. Daarom kan iBanFirst overschrijvingen verwerken in euro’s en in vreemde valuta.

Om het wachtwoord opnieuw in te stellen, gaat u naar het juiste menu "gebruikers" en klikt u op bewerken> wachtwoord opnieuw instellen. We zullen u dan om krachtige authenticatie vragen om de wijziging te valideren.

Het is mogelijk om iBanFirst-accountinformatie (bankrapportbestanden in Isabel-terminologie) te importeren in uw ERP- of boekhoudsoftware. Hiertoe moet u zich registreren voor de module Downloadbankbestanden of de module Isabel Go gebruiken. iBanFirst verzendt accountgegevens in plaats van rapportbestanden in CODA- en MT940-indelingen. Deze service wordt niet gefactureerd door iBanFirst.

Het synchroniseren van uw iBanFirst-account met de Isabel-interface is toegankelijk via het tabblad Services van uw iBanFirst-platform. U wordt gevraagd om de Isabel 6-module te activeren en om de gebruikers en de accounts aan te geven waaraan u toegang wilt verlenen op uw Isabel-interface.

Om een overschrijving te annuleren, moet u in de details van de operatie gaan (via het vergrootglas) en op “cancel” klikken. De overschrijving kan alleen gratis worden geannuleerd indien ze nog niet is gevalideerd door het middle-office van iBanFirst. Na deze fase zullen er u annulatiekosten in rekening worden gebracht.

Indien de bankrekening waarnaar u de betaling doet, andere valuta heeft dan diegene waarmee u de betaling heeft verzonden, kan bij ontvangst door hun bank hierin zijn geconverteerd. Om dit te voorkomen moet u controleren dat de rekeningsgegevens die aan u werden bezorgd door de begunstigde dezelfde valuta hebben als de valuta waarin u de betaling doet.

Gelieve onmiddellijk uw accountmanager te contacteren indien u de verkeerde valuta hebt geboekt. U kunt de gegevens van uw accountmanager vinden via de contact-pagina op het platform van iBanFirst.

Klik op het “rekeningen”-icoon en selecteer de rekening die u zoekt. U heeft dan de optie om de bankgegevens te downloaden.

De iBanCard van iBanFirst laat u toe om een onbeperkt aantal virtuele kaarten voor eenmalig gebruik te creëren voor betalingen op het internet.

U kunt tot 20.000 euro crediteren indien u voldoende fondsen op uw EURO-rekening heeft. De virtuele kaarten voor eenmalig gebruik zijn 48 uren geldig. Het bedrag dat u op de kaart crediteert zal worden geblokkeerd tot het gebruik, de vervaldag of de annulatie van de kaart. Uiteraard in de drie gevallen zonder kosten.

Belangrijk: er zijn geen abonnementen mogelijk. In geval van weigering van betaling zal u € 20,00 kosten worden gefactureerd.

Met de iBanCard van iBanFirst controleert u de uitgaven zonder u met de betalingen bezig te houden: creëer een kaart op naam van de verantwoordelijke met het exact bedrag van zijn aanvraag en genereer de kaart na elke aanvraag van een afdeling (Office, IT...) met het exact bedrag op naam van de titularis.

Het kan soms gebeuren dat er ongerechtvaardigde intermediaire kosten op de overschrijving worden toegepast door de ontvangende of verzendende bank. Bij iBanFirst gebruiken we altijd de meest economische betalingsroute. We doen alle mogelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de kosten gerechtvaardigd en gedekt zijn, maar in sommige gevallen worden er kosten toegepast die volledig buiten onze controle vallen. Wanneer dit gebeurt, heeft iBanFirst geen enkel voordeel bij de vergoeding die wordt toegepast.

Intermediaire kosten zijn bedragen die door banken en andere betrokken tussenpersonen in mindering worden gebracht bovenop de kosten die door iBanFirst worden aangerekend om voor uw rekening een betaling te verwerken. U kunt kiezen om de intermediaire kosten volledig te betalen of om ze te delen met de begunstigde van de betaling.

Om het wachtwoord opnieuw in te stellen, gaat u naar het juiste menu "gebruikers" en klikt u op bewerken> wachtwoord opnieuw instellen. We zullen u dan om krachtige authenticatie vragen om de wijziging te valideren.

Af en toe worden niet-geregistreerde tussentijdse kosten toegepast op de overboeking van gelden, hetzij door de bank van de opdrachtgever, hetzij door de bank van de begunstigde. Bij iBanFirst gebruiken we altijd de meest voordelige betaalmethoden.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de kosten worden verantwoord en gedekt, maar dat er soms kosten in rekening worden gebracht, ongeacht onze wensen. iBanFirst geniet op geen enkele manier voordeel van dit soort vergoedingen.

 

Als de bankrekening van de begunstigde waarop u de betaling hebt verzonden een andere valuta (of valuta) had dan de valuta die u voor het verzenden gebruikte, werd de verzonden valuta mogelijk geconverteerd op het moment van ontvangst door de bank van de begunstigde. . Om te voorkomen dat dit gebeurt, moet u ervoor zorgen dat het account waarnaar de ontvanger u heeft verwezen in dezelfde valuta is als uw betaling.

Met de iBanFirst Virtual Card kunt u een onbeperkt aantal virtuele kaarten maken om uw betalingen via internet uit te voeren.

U kunt maximaal 20.000 euro crediteren als u voldoende saldo op uw EURO-rekening hebt. Virtuele kaarten zijn maximaal 48 uur tot maximaal 30 dagen geldig. Het bedrag dat u op de kaart crediteert, wordt geblokkeerd tot gebruik, vervaldatum of annulering van de kaart. Geen kosten in deze drie gevallen natuurlijk.

Belangrijk: abonnementen zijn niet mogelijk. In geval van geweigerde betaling, wordt u 20 € aangerekend.

Met de iBanFirst Virtual Card beheert u uitgaven zonder te betalen voor betalingen: maak een kaart op naam van een manager met het exacte bedrag van uw aanvraag en genereer de kaart voor elke aanvraag van een afdeling.

Met de iBanFirst Virtual Card kunt u een onbeperkt aantal virtuele kaarten maken om uw betalingen via internet uit te voeren.

U kunt maximaal 20.000 euro crediteren als u voldoende saldo op uw EURO-rekening hebt. Virtuele kaarten zijn maximaal 48 uur tot maximaal 30 dagen geldig. Het bedrag dat u op de kaart crediteert, wordt geblokkeerd tot gebruik, vervaldatum of annulering van de kaart. Geen kosten in deze drie gevallen natuurlijk.

Belangrijk: abonnementen zijn niet mogelijk. In geval van geweigerde betaling, wordt u 20 € aangerekend.

Met de iBanFirst Virtual Card beheert u uitgaven zonder te betalen voor betalingen: maak een kaart op naam van een manager met het exacte bedrag van uw aanvraag en genereer de kaart voor elke aanvraag van een afdeling.

Klik op het pictogram "Accounts" en selecteer het account dat u interesseert. U hebt dan de mogelijkheid om uw bankreferenties te downloaden.

Tussenliggende kosten zijn aftrekkingen door banken en andere tussenpersonen die betrokken zijn bij de overdracht van betalingen, die worden toegevoegd aan de kosten die iBanFirst berekent om een ​​betaling namens u te verwerken. U kunt ervoor kiezen om deze kosten volledig te betalen of de kosten te delen met de ontvanger van de betaling.

 

Om een ​​overdracht te annuleren, gaat u naar de details van de bewerking (via het vergrootglas) en klikt u op "Annuleren". De overdracht kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is gevalideerd door het iBanFirst middle office. Na deze stap worden annuleringskosten in rekening gebracht.

In de tab “Documents”, in de sectie “Bankuittreksels”, heeft u de mogelijk om rekeninguittreksels op maat te creëren. Door op de knop “Een bankuittreksel creëren” te klikken, heeft u de mogelijkheid om een begin- en einddatum te selecteren die overeenkomen met de periode die u wilt analyseren of uittrekken. Het bestand kan in 3 verschillende formaten worden aangemaakt: CSV met puntkomma; CSV met komma en OFX. Dit formaattype kan rechtstreeks in bepaalde financiële ERP-modules worden geïntegreerd om de boekingen te vereenvoudigen.

Tussenliggende kosten zijn aftrekkingen door banken en andere tussenpersonen die betrokken zijn bij de overdracht van betalingen, die worden toegevoegd aan de kosten die iBanFirst berekent om een ​​betaling namens u te verwerken. U kunt ervoor kiezen om deze kosten volledig te betalen of de kosten te delen met de ontvanger van de betaling.

Voor optimaal gebruik raden we aan Chrome of Firefox te gebruiken, maar we zijn ook beschikbaar op Safari en Internet Xplorer 10 en hoger.

Op het tabblad "Documenten", in het gedeelte "Bankafschriften", hebt u de mogelijkheid om aangepaste rekeningafschriften aan te maken. Door op de knop "Een bankafschrift aanmaken" te klikken, hebt u de mogelijkheid om een ​​startdatum en een einddatum te selecteren die overeenkomen met de periode die u wilt analyseren of uitpakken. Het bestand kan in 3 verschillende indelingen worden gegenereerd: CSV met puntkomma; CSV met komma en OFX. Dit type formaat kan direct worden geïntegreerd in een aantal ERP-accounting, waardoor het schrijven wordt vergemakkelijkt.

1. Toestemming

 

Door de website www.ibanfirst.com (hierna de "Site" genoemd) te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat cookies zoals hieronder beschreven op uw apparaat kunnen worden geplaatst in overeenstemming met dit Privacybeleid. 'Gebruik van cookies.

 

2. Behandelingsmanager

Raadpleeg voor meer informatie over de controller van uw persoonlijke gegevens het gedeelte 'Gegevenscontroller' in ons privacybeleid, hierboven beschreven.

 

3. Wat is een cookie?

Het gebruik van cookies is gebruikelijk op internet. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie die op de harde schijf van uw terminal (bijv. Computer, tablet of mobiele telefoon) wordt opgeslagen tijdens het raadplegen van een website via uw browsersoftware. Het wordt door de server van een website naar uw browser verzonden. Het cookiebestand geeft de uitgever de mogelijkheid om de terminal te identificeren waarin het is geregistreerd tijdens de geldigheidsperiode of registratie van de betreffende cookie. Een cookie staat niet toe terug te gaan naar een natuurlijke persoon.

Wanneer u onze Site bezoekt, moeten we mogelijk verschillende cookies installeren zoals hieronder beschreven.

 

4. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Site gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de Site en helpt ons zo uw ervaring te verbeteren wanneer u onze Site bezoekt, zodat u efficiënter door de webpagina's kunt bladeren. Deze cookies hebben de volgende hulpprogramma's:

 • Ze authenticeren en identificeren u op onze Site;
 • Ze onthouden uw voorkeuren;
 • Ze meten uw gebruik van de site zodat we deze kunnen verbeteren.

 

 

5. Welke cookies gebruiken we?

 

a) Statistische cookies:

Onze site maakt gebruik van cookies voor analyse van navigatie en meting van internetpubliek. Informatie over uw gebruik van de Site (inclusief uw IP-adres) die door deze cookies wordt gegenereerd, wordt verzonden naar een server in het Verenigd Koninkrijk en daar opgeslagen.

 

Deze cookies zijn uitsluitend bedoeld om het publiek van de pagina's van de website te meten, om een ​​evaluatie van de gepubliceerde inhoud en de ergonomie van de site mogelijk te maken.

 

Het gebruik van de gedeponeerde cookie is strikt beperkt tot het maken van anonieme statistieken. Het gebruik van deze cookies staat de identificatie van personen niet toe. De verzamelde gegevens worden daarom niet gecontroleerd met andere gegevensverwerking.

Bovendien is het gebruik van het IP-adres om u te geolokeren niet nauwkeuriger dan de schaal van de stad. Dit IP-adres wordt verwijderd of geanonimiseerd zodra de geolocatie is voltooid.

Cookies verzamelen en bewaren de volgende informatie anoniem:

(i) waar een gebruiker vandaan komt (zoekmachine, zoekwoorden zoeken, linken)

(ii) aantal bezoeken van elke gebruiker, en de datum van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek

(iii) hoe lang de gebruiker op de Site blijft: wanneer een bezoek begint en op welk moment het eindigt.

Door deze Site te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van de bovengenoemde gegevens door iBanFirst, onder de voorwaarden en voor de hierboven beschreven doeleinden.

De vervaldatum van deze cookies is minder dan zes maanden na hun eerste invoeging.

 

 

b) Authenticatiecookies

 

Deze cookie wordt geïnstalleerd zodra u zich aanmeldt bij uw account. De volgende keer dat u zich aanmeldt bij de Site, identificeert het cookie u als een bestaande gebruiker, wat betekent dat u uw gebruikersnaam niet hoeft in te voeren om u aan te melden. We gebruiken deze cookies om u te herkennen en tonen u zo de juiste informatie en personaliseren uw ervaring.

Als u deze cookie liever niet ontvangt, kunt u deze verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen (om te weten hoe u dit doet, gaat u naar www.allaboutcookies.org). Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het beperken van het gebruik van cookies door de Site kan leiden tot een verslechtering van de gebruikerservaring.

 

 

c) Preferences cookies

Wij gebruiken deze cookies om uw browser te helpen uw voorkeuren op onze Site te onthouden, zoals:

 • de taal die je verkiest,

 • uw communicatievoorkeuren, etc.

 

Als u liever deze cookie niet te ontvangen, kunt u het verwijderen door het veranderen van uw browserinstellingen (om te leren hoe dat te doen, kunt u terecht op de website www.allaboutcookies.org). Vestigen wij de aandacht op het feit dat het beperken van het gebruik van cookies op de site kan leiden tot afbraak van de gebruikerservaring

6. Wijzigingen in dit cookiebeleid.

We kunnen dit cookiebeleid op elk moment wijzigen. De ingangsdatum van het meest recente privacybeleid staat onderaan dit privacybeleid. Wij raden u aan dit privacybeleid te controleren om op de hoogte van de manier waarop we zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy te blijven en zorgen voor betere inhoud op onze site.

U wordt in kennis gesteld van wijzigingen in dit beleid van gebruik van cookies op tijd vóór de inwerkingtreding ervan, door het plaatsen van een bericht op de homepage van de website gedurende 30 dagen, of het verzenden een e-mail zodat u kunt controleren op wijzigingen voordat u doorgaat met het gebruik van de site. Als u doorgaat met het gebruik van de site na de verandering van cookies Use Policy, zal het betekenen dat u de wijzigingen hebben aanvaard.

Datum van dit beleid voor het gebruik van cookies: januari 2014.

SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunications) is een netwerk dat in het bezit is van de banken en dat een globale (meer dan 7000 aangesloten instellingen in 192 landen), interbancaire, gestandaardiseerde service aanbiedt die zich als de standaard van de verschillende betalingssystemen heeft weten te vestigen.

Het gaat om een manier om betalingsopdrachten door te sturen, die een zeer uitgebreid aanbod van zeer beveiligde diensten aanbiedt, met inbegrip van de overschrijving van rekening naar rekening, opdrachten in valuta of titels en terugvorderingen.

Dit bericht is een standaard type van een internationaal betalingsadvies dat door het SWIFT-netwerk wordt gebruikt. Het bevat alle nodige informatie om een overschrijving te doen in en gestandaardiseerd bericht dat aan alle betrokken partijen toelaat om betalingen indien nodig te volgen.

KYC, « Know your customer », is een klantenidentifcatie en verificatieprocedure die aan de banken is opgelegd door hun overheid in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld.

De IBAN (International Bank Account Number in het Engels) is een gestandaardiseerde combinatie van karakters die elke bankrekening op een unieke manier identificeert, onafhankelijk van het land waar ze werd geopend. De bedoeling van deze identificatie is het vergemakkelijken van internationale betalingen door de identificaties van bankrekeningen te harmoniseren.

Het openen van een rekening bij iBanFirst naast uw bestaande oplossing geeft u toegang tot alle financiële diensten die we aan onze klanten aanbieden tegen de meest competitieve tarieven op de markt. Deze diensten worden aangeboden door onze zorgvuldig geselecteerde partners - de allerbeste FinTech bedrijven in hun domein, waartoe u toegang heeft dankzij een unieke rekening: uw IBAN-rekening met iBanFirst! Vandaag bieden wij reeds virtuele betaalkaarten en diensten voor internationale betalingen aan en binnenkort plannen wij om ook fysieke debetkaarten aan te bieden, samen met nog meer diensten zoals factoring en kortetermijnfinancieringen. Bekijk HIER onze geplande diensten.

Bel gewoon 02 808 15 42 en een iBanFirst-accountmanager helpt u graag verder, van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Bij iBanFirst kunt u een vooraf betaalde virtuele kaart bestellen om alle wat u nodig heeft online te kopen. We hebben grote plannen voor 2017 en zullen binnenkort ons aanbod uitbreiden met een fysieke Debitcard waarmee u geld zult kunnen afhalen van elke geldautomaat. We verwerken echter geen deposito's in contanten of cheques. iBanFirst streeft ernaar om een bankervaring van start tot finish online aan te bieden.

Wat u nodig heeft:

•          Contract (met verklaring over het aandeelhouderschap en de UBO's /mandatarissen)

•          Identiteitsbewijs van de UBO's/mandatarissen

•          Registratiebewijs van de vennootschap

•          Staten van de vennootschap

•          Aandeelhoudersregister van de vennootschap

Onze compliance-afdeling kan ook om andere documenten vragen (bijvoorbeeld de statuten en de Kbis van de moederondernemingen).

iBanFirst heeft op dit moment een vergunning als betalingsinstelling. Deze licentie werd in 2013 door de Nationale Bank van België afgeleverd en geeft geen toestemming aan iBanFirst om leningen aan zijn klanten toe te staan. Leningen zijn een dienst die het voorrecht van de banken blijven. Omdat iBanFirst geen leningen toestaat, kan het geld van zijn klanten niet worden gebruikt om andere diensten aan te bieden. Dit betekent dat de fondsen van de klanten van iBanFirst permanent beschikbaar zijn om door de klanten te worden gerecupereerd.

Volgens de Europese en Belgische wetgeving zijn wij verplicht om de fondsen van onze klanten gescheiden te houden. Dit betekent dat alle fondsen van de klanten op rekeningen worden geplaatst, die gescheiden zijn van de eigen rekeningen van iBanFirst. Dit wordt rekeningsegregatie genoemd en betekent dat fondsen van onze klanten worden bewaard door onze bankpartner, een top tier Europese bank en dat iBanFirst en/of zijn schuldeisers geen toegang hebben tot deze fondsen om open schulden te vereffenen.

Om de veiligheid van uw rekening te helpen bewaren, raden wij u aan om de volgende best practices toe te passen:

•          Kies voor een betrouwbaar paswoord dat u op geen enkele andere site gebruikt.

•          Gebruik de verificatie van de connectie.

•          Wees voorzichtig met verdachte links en verifieer altijd of u zich op ibanfirst.com bevindt voor u de verbindingsinformatie bevestigt.

•          Geef nooit uw gebruikersnaam of uw paswoord in op applicaties van derden, in het bijzonder diegene die u abonnees, geld of uw certificaat beloven.

•          Controleer of uw besturingssysteem, inclusief uw webbrowser, volledig zijn bijgewerkt en uitgerust zijn met de meest recente antivirusprogramma's.

•          Indien u vermoedt dat uw rekening gecompromitteerd is, contacteer dan onmiddellijk uw rekeningbeheerder.

iBanFirst moet als betalingsinstelling die door de Nationale Bank van België is erkend, zijn klanten kennen alvorens hun toegang te verlenen tot onze diensten meer bepaald wegens de strijd tegen het witwassen van geld. We moeten aan onze regulator ook de procedures voorstellen, die we hebben opgesteld om in het kader hiervan de nodige documenten te laten overhandigen.

Ja, uw iBanFirst-rekening kan uw voornaamste rekening zijn omdat ze de voornaamste diensten aanbiedt die een bedrijf nodig heeft: een oplossing voor betalingen, een automatische afschrijving en virtuele creditkaarten. Gelieve niettemin te noteren dat, om uw iBanFirst-rekening te activeren, wij u op zullen vragen om een eerste transfer te doen van de zakelijke rekening waarover u op dit moment beschikt. [We begrijpen dat dit niet ideaal is en we werken hard om dit proces te versoepelen]

Het openen van een iBanFirst rekening is een proces dat volledig online gebeurt en dat slechts 2 minuten duurt.

We hebben het ingewikkeld en tijdrovend proces om een zakelijke rekening te openen online geplaatst. Geen dagen en dagen meer wachten op een afspraak met een bank. U kunt hier iets meer leren over onze geheime saus.

*Opmerking: dit online-proces is op dit moment alleen beschikbaar voor ondernemingen die in Frankrijk en België met een zakelijke rekening zijn geregistreerd bij een andere bank vanwaar ze de eerste betaling kunnen doen, die nodig is om de rekening te activeren.

Elke onderneming die bij het bevoegd nationaal register in zijn land is geregistreerd kan een aanvraag indienen om een iBanFirst-rekening te openen.

Er moet echter worden opgemerkt dat de automatische opening online op dit moment voorbehouden is aan ondernemingen die in Frankrijk en België zijn geregistreerd en die over een professionele rekening beschikken waarvan ze een eerste overschrijving op hun iBanFirst-rekening kunnen uitvoeren om ze te activeren.

iBanFirst stelt alle in het werk om u een zeer hoog beveiligingsniveau van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Wij nemen immers, in overeenstemming met de wet op de persoonlijke gegevensbescherming, alle geschikte technische en organisatorische maatregelen om dit veiligheidsobjectief te bereiken.

Rekening houdend met het belangrijk risico op identiteitsmisbruik waarop door de nationale bewakingsinstanties wordt op gewezen, zal iBanFirst om een eerste SEPA-overschrijving van fondsen, komende van een bankrekening die door de klant op zijn naam werd geopend bij een erkende kredietinstelling. Deze eerste transactie zal eveneens worden geanalyseerd in het kader van de wetgeving op het witwassen van geld en de strijd tegen de financiering van terroristische activiteiten.

De iBanFirst-rekening is een betaalrekening. Het werkt als een commerciële zichtrekening. U kunt overschrijvingen in euro's en vreemde valuta's verzenden en ontvangen. U kunt ook aankopen doen op het internet met onze virtuele wegwerpkaarten.

Het saldo van de iBanFirst-rekening moet echter altijd worden gecrediteerd. Bij elke overschrijving, transactie of betaling zal iBanFirst uw saldo controleren alvorens uw rekening te debiteren.

De iBanFirst-rekening is geen depositorekening: gelden die door onze klanten op de rekening worden gecrediteerd, worden daar uitsluitend geplaatst om betalingen te verrichten.

iBanFirst is een betalingsinstelling die gereglementeerd is door de Europese Unie (met een Europees paspoort) en gecontroleerd wordt door de Nationale Bank van België. Het heeft een rigoureus nalevingsprogramma geïmplementeerd met interne en externe audits (toonaangevend bedrijf). De onderneming is goed gefinancierd en wordt ondersteund door haar hoofdinvesteerder, Xavier Niel.

In het ergste geval, als iBanFirst failliet zou gaan, zou de impact voor klanten nihil zijn omdat hun fondsen worden aangehouden en behouden door onze bankpartner, een toonaangevende Europese bank. iBanFirst en/of haar debiteuren kunnen in geen geval toegang krijgen tot deze fondsen om eventuele schulden af te lossen.

Om uw account te deactiveren, stuurt u een e-mail naar uw accountmanager om aan te geven dat u uw account wilt sluiten. De officiële sluiting van uw account wordt dan binnen enkele uren van kracht.

iBanFirst heeft een overeenkomst met ISABEL 6 ondertekend om de eerste betalingsinstelling te worden die transparante tarieven voor het wisselen van vreemde valuta op het platform aanbiedt. Onze klanten zullen voor de zomer van 2017 de mogelijkheid hebben om hun iBanFirst rekening aan hun ISABEL 6 rekening toe te voegen.

iBanFirst biedt u voorafbetaalde virtuele kaarten, . U kunt zoveel gratis kaarten genereren als u op internet wilt kopen. Met onze service behoudt u de volledige controle over kaartbetalingen in uw bedrijf.

In tegenstelling tot traditionele kaarten, kunnen virtuele kaarten alleen worden gebruikt voor online aankopen en zijn niet fysiek aanwezig, maar elektronisch. Gebruikers kunnen via internet betalen en hun virtuele bankkaart crediteren.

iBanFirst biedt alle diensten die een bedrijf nodig heeft om internationale betalingen eenvoudig, snel en efficiënt uit te voeren. Ons aanbod op maat omvat:

 • Het beheer van de rekeningen,
 • Toegang tot de real-time wisselkoers vanuit onze handelskamer,
 • Transparante prijzen aangepast aan de volumes,
 • Hulp bij het openen van uw speciale ondersteuningsrekening.

Met iBanFirst kunt u tot 70% van uw transactiekosten besparen. Wij bieden u een gratis financiële analyse om u te laten weten welke kosten worden toegepast op uw internationale transacties. Neem contact op met uw iBanFirst-accountmanager voor een offerte op maat.

Elke onderneming die in zijn land bij de hiervoor bevoegde instelling is geregistreerd kan een aanvraag aan iBanFirst richten om een internationale rekening te openen.

1. Vul het formulier voor het openen van een pro-rekening in. Na 2 minuten ontvangt u, na het naar behoren ingevulde en ondertekende formulier, uw IBAN.

De volgende gescande documenten worden opgevraagd:

- Een kopie van uw identiteitskaart aan beide zijden of uw paspoort op dezelfde pagina

- Een fotokopie van de identiteitsbewijzen van de aandeelhouders met meer dan 25% van de aandelen

- Een uittreksel uit de Kbis voor Frankrijk of een oprichtingsakte voor België.

U zal gevraagd worden om een overschrijving uit te voeren vanaf een bankrekening op naam van het bedrijf.

2. Onze complianceafdeling controleert uw dossier. In overeenstemming met de KYC-regelgeving (ken uw klant) verifieert en valideert onze compliance-afdeling uw bestand. Zodra uw dossier gevalideerd is, zal uw rekening binnen 1 tot 2 werkdagen beschikbaar zijn.

3. Uw account is nu beschikbaar! Toegang tot uw iBanFirst-platform en al zijn services!

Afhankelijk van uw internationale transactievolumes wordt na analyse met één van onze experts een voordelig en competitief tarief op maat toegepast.


Geen rekeningonderhoudskosten zodra u €10.000 aan deviezentransacties verricht.

Betaalt u meer dan 10 000 € per jaar met omruiling?

Kosten voor rekeningbeheer50 € HT/jaar terugbetaald zodra uw internationale uitgaven 10 000 € bereiken.

Provisie van verplaatsing bij betaling / overschrijving zonder omruiling : 0 €

SEPA transfer fee (uitgaand): Vaste vergoeding van € 0,50 per betaling.


Betaalt u minder dan 10 000 € per jaar met omwisseling?

Vergoeding rekeningbeheer 50 € HT/jaar

Transferkosten bij betaling / transfer zonder omwisseling: Gratis tot €5.000/maand inkomende volumes*.

SEPA transfer fee (uitgaand): Vaste vergoeding van € 0,50 per betaling.

Boven dit volume behoudt iBanFirst zich het recht voor om transactiekosten aan te rekenen aan klanten die geen internationale transacties uitvoeren. De toegepaste rentevoet bedraagt 2‰.


Account kosten

Gratis kosten voor het openen van een rekening

Kosten voor rekeningbeheer in vreemde munt (behalve EUR), per rekening en per maand: gratis

Onmiddellijke oprichting van begunstigden voor betaling/overmaking: gratis

Mogelijkheid van voorschotten in rekening-courant: Niet beschikbaar

Afgifte van een bankafschrift (bankgegevens) : Gratis

Kosten voor het afsluiten van een rekening: Gratis


Wisselkoersbaten

Transactiekosten: Gratis van €1.000 (zie vrije drempel voor andere valuta's)

Mogelijkheid om een wisselkoers te vergrendelen voor toekomstige transacties: Gratis (tot 1 jaar)

Toegang tot informatie over de valutamarkt (koersen, grafieken, geschiedenis...) : Gratis

Mededeling van de wisselkoersen vóór de validering van de verrichtingen: gratis

De verzendkosten van de overmakingen

Binnenlandse overdrachten EURO ZONE

Overschrijving in EUR ("gewaarborgd bedrag") SEPA 0,50 €


Internationale overschrijvingen EURO ZONE

Overdracht van alle munten ("gedeelde kosten") WERELD : 10 €

DSP-valutatransfer ("garantiebedrag") Betaling moet worden verricht van/naar een bank in het DSP-gebied, in DSP-valuta.10 €

Alle geldovermakingen ("gegarandeerd bedrag") Zone 1 : 40 €

Alle geldovermakingen ("gegarandeerd bedrag") Zone 2 : 60 €

Alle geldovermakingen ("gegarandeerd bedrag") Zone 3 : 80 €

Interne overschrijvingen binnen iBanFirst EURO

Alle geldovermakingen ("gewaarborgd bedrag") : Gratis

Gemiddeld 24 uur. Dit kan echter korter zijn in functie van het uur waarop de verrichting werd uitgevoerd of in functie van het land van oorsprong of bestemming.

Alle koersen die door iBanFirst worden aangeboden zijn real-time. Dit betekent dat we niet tegen een vast tarief kunnen werken. Onze aanbiedingen worden elke 15 seconden bijgewerkt. Dit betekent dat wanneer de marlt bijvoorbeeld gedurende een korte periode omhoog gaat, u volledig kunt profiteren van de opwaartse trend.

We zijn aangesloten op de SEPA- en SWIFT-netwerken. Daarom kan iBanFirst overschrijvingen verwerken in euro en 25 vreemde munten (AED, AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, SEK, SGD, THB, USD, ZAR).

Het openen van een rekening bij iBanFirst naast uw bestaande oplossing geeft u toegang tot alle financiële diensten die we aan onze klanten aanbieden tegen de meest competitieve tarieven op de markt. Deze diensten worden aangeboden door onze zorgvuldig geselecteerde partners - de allerbeste FinTech bedrijven in hun domein, waartoe u toegang heeft dankzij een unieke rekening: uw IBAN-rekening met iBanFirst! Vandaag bieden wij reeds virtuele betaalkaarten en diensten voor internationale betalingen aan en binnenkort plannen wij om ook fysieke debetkaarten aan te bieden, samen met nog meer diensten zoals factoring en kortetermijnfinancieringen. Bekijk HIER onze geplande diensten.

Uw iBanFirst accountmanager staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. U kunt hem contacteren via de directe lijn die u werd meegedeeld of het algemeen nummer: 0032 (0)2 588 23 23.

Als het probleem betrekking heeft op het gebruik van de Isabel 6 interface, kunt u de klantendienst van Isabel contacteren op de volgende nummers:

NL: 0032 (0)2 404 03 35

FR: 0032 (0)2 404 03 36

EN: 0032 (0)2 404 03 37

In het geval van een overschrijving tussen rekeningen, ontvangt u de melding op de dag van de transactie zelf.

Als het een internationale betaling betreft, ongeacht de valuta, zal u de melding de dag erna ontvangen.

In het geval van een overschrijving tussen rekeningen, ontvangt u de melding op de dag van de transactie zelf.

Als het een internationale betaling betreft, ongeacht de valuta, zal u de melding de dag erna ontvangen.

Als u een extra bank wilt toevoegen, kost het € 11,01 (TTC) per gebruiker en per maand, gefactureerd door Isabel.

Onder voorbehoud van voldoende volume, is de toegang tot een Internationale iBanFirst Pro rekening gratis.

Wij zijn aangesloten bij de SEPA- en SWIFT-netwerken. Daarom kan iBanFirst overschrijvingen verwerken in euro’s en in vreemde valuta.

Om het wachtwoord opnieuw in te stellen, gaat u naar het juiste menu "gebruikers" en klikt u op bewerken> wachtwoord opnieuw instellen. We zullen u dan om krachtige authenticatie vragen om de wijziging te valideren.

Het is mogelijk om iBanFirst-accountinformatie (bankrapportbestanden in Isabel-terminologie) te importeren in uw ERP- of boekhoudsoftware. Hiertoe moet u zich registreren voor de module Downloadbankbestanden of de module Isabel Go gebruiken. iBanFirst verzendt accountgegevens in plaats van rapportbestanden in CODA- en MT940-indelingen. Deze service wordt niet gefactureerd door iBanFirst.

Het synchroniseren van uw iBanFirst-account met de Isabel-interface is toegankelijk via het tabblad Services van uw iBanFirst-platform. U wordt gevraagd om de Isabel 6-module te activeren en om de gebruikers en de accounts aan te geven waaraan u toegang wilt verlenen op uw Isabel-interface.

Om een overschrijving te annuleren, moet u in de details van de operatie gaan (via het vergrootglas) en op “cancel” klikken. De overschrijving kan alleen gratis worden geannuleerd indien ze nog niet is gevalideerd door het middle-office van iBanFirst. Na deze fase zullen er u annulatiekosten in rekening worden gebracht.

Indien de bankrekening waarnaar u de betaling doet, andere valuta heeft dan diegene waarmee u de betaling heeft verzonden, kan bij ontvangst door hun bank hierin zijn geconverteerd. Om dit te voorkomen moet u controleren dat de rekeningsgegevens die aan u werden bezorgd door de begunstigde dezelfde valuta hebben als de valuta waarin u de betaling doet.

Gelieve onmiddellijk uw accountmanager te contacteren indien u de verkeerde valuta hebt geboekt. U kunt de gegevens van uw accountmanager vinden via de contact-pagina op het platform van iBanFirst.

Klik op het “rekeningen”-icoon en selecteer de rekening die u zoekt. U heeft dan de optie om de bankgegevens te downloaden.

De iBanCard van iBanFirst laat u toe om een onbeperkt aantal virtuele kaarten voor eenmalig gebruik te creëren voor betalingen op het internet.

U kunt tot 20.000 euro crediteren indien u voldoende fondsen op uw EURO-rekening heeft. De virtuele kaarten voor eenmalig gebruik zijn 48 uren geldig. Het bedrag dat u op de kaart crediteert zal worden geblokkeerd tot het gebruik, de vervaldag of de annulatie van de kaart. Uiteraard in de drie gevallen zonder kosten.

Belangrijk: er zijn geen abonnementen mogelijk. In geval van weigering van betaling zal u € 20,00 kosten worden gefactureerd.

Met de iBanCard van iBanFirst controleert u de uitgaven zonder u met de betalingen bezig te houden: creëer een kaart op naam van de verantwoordelijke met het exact bedrag van zijn aanvraag en genereer de kaart na elke aanvraag van een afdeling (Office, IT...) met het exact bedrag op naam van de titularis.

Het kan soms gebeuren dat er ongerechtvaardigde intermediaire kosten op de overschrijving worden toegepast door de ontvangende of verzendende bank. Bij iBanFirst gebruiken we altijd de meest economische betalingsroute. We doen alle mogelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de kosten gerechtvaardigd en gedekt zijn, maar in sommige gevallen worden er kosten toegepast die volledig buiten onze controle vallen. Wanneer dit gebeurt, heeft iBanFirst geen enkel voordeel bij de vergoeding die wordt toegepast.

Intermediaire kosten zijn bedragen die door banken en andere betrokken tussenpersonen in mindering worden gebracht bovenop de kosten die door iBanFirst worden aangerekend om voor uw rekening een betaling te verwerken. U kunt kiezen om de intermediaire kosten volledig te betalen of om ze te delen met de begunstigde van de betaling.

Om het wachtwoord opnieuw in te stellen, gaat u naar het juiste menu "gebruikers" en klikt u op bewerken> wachtwoord opnieuw instellen. We zullen u dan om krachtige authenticatie vragen om de wijziging te valideren.

Af en toe worden niet-geregistreerde tussentijdse kosten toegepast op de overboeking van gelden, hetzij door de bank van de opdrachtgever, hetzij door de bank van de begunstigde. Bij iBanFirst gebruiken we altijd de meest voordelige betaalmethoden.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de kosten worden verantwoord en gedekt, maar dat er soms kosten in rekening worden gebracht, ongeacht onze wensen. iBanFirst geniet op geen enkele manier voordeel van dit soort vergoedingen.

 

Als de bankrekening van de begunstigde waarop u de betaling hebt verzonden een andere valuta (of valuta) had dan de valuta die u voor het verzenden gebruikte, werd de verzonden valuta mogelijk geconverteerd op het moment van ontvangst door de bank van de begunstigde. . Om te voorkomen dat dit gebeurt, moet u ervoor zorgen dat het account waarnaar de ontvanger u heeft verwezen in dezelfde valuta is als uw betaling.

Met de iBanFirst Virtual Card kunt u een onbeperkt aantal virtuele kaarten maken om uw betalingen via internet uit te voeren.

U kunt maximaal 20.000 euro crediteren als u voldoende saldo op uw EURO-rekening hebt. Virtuele kaarten zijn maximaal 48 uur tot maximaal 30 dagen geldig. Het bedrag dat u op de kaart crediteert, wordt geblokkeerd tot gebruik, vervaldatum of annulering van de kaart. Geen kosten in deze drie gevallen natuurlijk.

Belangrijk: abonnementen zijn niet mogelijk. In geval van geweigerde betaling, wordt u 20 € aangerekend.

Met de iBanFirst Virtual Card beheert u uitgaven zonder te betalen voor betalingen: maak een kaart op naam van een manager met het exacte bedrag van uw aanvraag en genereer de kaart voor elke aanvraag van een afdeling.

Met de iBanFirst Virtual Card kunt u een onbeperkt aantal virtuele kaarten maken om uw betalingen via internet uit te voeren.

U kunt maximaal 20.000 euro crediteren als u voldoende saldo op uw EURO-rekening hebt. Virtuele kaarten zijn maximaal 48 uur tot maximaal 30 dagen geldig. Het bedrag dat u op de kaart crediteert, wordt geblokkeerd tot gebruik, vervaldatum of annulering van de kaart. Geen kosten in deze drie gevallen natuurlijk.

Belangrijk: abonnementen zijn niet mogelijk. In geval van geweigerde betaling, wordt u 20 € aangerekend.

Met de iBanFirst Virtual Card beheert u uitgaven zonder te betalen voor betalingen: maak een kaart op naam van een manager met het exacte bedrag van uw aanvraag en genereer de kaart voor elke aanvraag van een afdeling.

Klik op het pictogram "Accounts" en selecteer het account dat u interesseert. U hebt dan de mogelijkheid om uw bankreferenties te downloaden.

Tussenliggende kosten zijn aftrekkingen door banken en andere tussenpersonen die betrokken zijn bij de overdracht van betalingen, die worden toegevoegd aan de kosten die iBanFirst berekent om een ​​betaling namens u te verwerken. U kunt ervoor kiezen om deze kosten volledig te betalen of de kosten te delen met de ontvanger van de betaling.

 

Om een ​​overdracht te annuleren, gaat u naar de details van de bewerking (via het vergrootglas) en klikt u op "Annuleren". De overdracht kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is gevalideerd door het iBanFirst middle office. Na deze stap worden annuleringskosten in rekening gebracht.

In de tab “Documents”, in de sectie “Bankuittreksels”, heeft u de mogelijk om rekeninguittreksels op maat te creëren. Door op de knop “Een bankuittreksel creëren” te klikken, heeft u de mogelijkheid om een begin- en einddatum te selecteren die overeenkomen met de periode die u wilt analyseren of uittrekken. Het bestand kan in 3 verschillende formaten worden aangemaakt: CSV met puntkomma; CSV met komma en OFX. Dit formaattype kan rechtstreeks in bepaalde financiële ERP-modules worden geïntegreerd om de boekingen te vereenvoudigen.

Tussenliggende kosten zijn aftrekkingen door banken en andere tussenpersonen die betrokken zijn bij de overdracht van betalingen, die worden toegevoegd aan de kosten die iBanFirst berekent om een ​​betaling namens u te verwerken. U kunt ervoor kiezen om deze kosten volledig te betalen of de kosten te delen met de ontvanger van de betaling.

Voor optimaal gebruik raden we aan Chrome of Firefox te gebruiken, maar we zijn ook beschikbaar op Safari en Internet Xplorer 10 en hoger.

Op het tabblad "Documenten", in het gedeelte "Bankafschriften", hebt u de mogelijkheid om aangepaste rekeningafschriften aan te maken. Door op de knop "Een bankafschrift aanmaken" te klikken, hebt u de mogelijkheid om een ​​startdatum en een einddatum te selecteren die overeenkomen met de periode die u wilt analyseren of uitpakken. Het bestand kan in 3 verschillende indelingen worden gegenereerd: CSV met puntkomma; CSV met komma en OFX. Dit type formaat kan direct worden geïntegreerd in een aantal ERP-accounting, waardoor het schrijven wordt vergemakkelijkt.

1. Toestemming

 

Door de website www.ibanfirst.com (hierna de "Site" genoemd) te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat cookies zoals hieronder beschreven op uw apparaat kunnen worden geplaatst in overeenstemming met dit Privacybeleid. 'Gebruik van cookies.

 

2. Behandelingsmanager

Raadpleeg voor meer informatie over de controller van uw persoonlijke gegevens het gedeelte 'Gegevenscontroller' in ons privacybeleid, hierboven beschreven.

 

3. Wat is een cookie?

Het gebruik van cookies is gebruikelijk op internet. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie die op de harde schijf van uw terminal (bijv. Computer, tablet of mobiele telefoon) wordt opgeslagen tijdens het raadplegen van een website via uw browsersoftware. Het wordt door de server van een website naar uw browser verzonden. Het cookiebestand geeft de uitgever de mogelijkheid om de terminal te identificeren waarin het is geregistreerd tijdens de geldigheidsperiode of registratie van de betreffende cookie. Een cookie staat niet toe terug te gaan naar een natuurlijke persoon.

Wanneer u onze Site bezoekt, moeten we mogelijk verschillende cookies installeren zoals hieronder beschreven.

 

4. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Site gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de Site en helpt ons zo uw ervaring te verbeteren wanneer u onze Site bezoekt, zodat u efficiënter door de webpagina's kunt bladeren. Deze cookies hebben de volgende hulpprogramma's:

 • Ze authenticeren en identificeren u op onze Site;
 • Ze onthouden uw voorkeuren;
 • Ze meten uw gebruik van de site zodat we deze kunnen verbeteren.

 

 

5. Welke cookies gebruiken we?

 

a) Statistische cookies:

Onze site maakt gebruik van cookies voor analyse van navigatie en meting van internetpubliek. Informatie over uw gebruik van de Site (inclusief uw IP-adres) die door deze cookies wordt gegenereerd, wordt verzonden naar een server in het Verenigd Koninkrijk en daar opgeslagen.

 

Deze cookies zijn uitsluitend bedoeld om het publiek van de pagina's van de website te meten, om een ​​evaluatie van de gepubliceerde inhoud en de ergonomie van de site mogelijk te maken.

 

Het gebruik van de gedeponeerde cookie is strikt beperkt tot het maken van anonieme statistieken. Het gebruik van deze cookies staat de identificatie van personen niet toe. De verzamelde gegevens worden daarom niet gecontroleerd met andere gegevensverwerking.

Bovendien is het gebruik van het IP-adres om u te geolokeren niet nauwkeuriger dan de schaal van de stad. Dit IP-adres wordt verwijderd of geanonimiseerd zodra de geolocatie is voltooid.

Cookies verzamelen en bewaren de volgende informatie anoniem:

(i) waar een gebruiker vandaan komt (zoekmachine, zoekwoorden zoeken, linken)

(ii) aantal bezoeken van elke gebruiker, en de datum van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek

(iii) hoe lang de gebruiker op de Site blijft: wanneer een bezoek begint en op welk moment het eindigt.

Door deze Site te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van de bovengenoemde gegevens door iBanFirst, onder de voorwaarden en voor de hierboven beschreven doeleinden.

De vervaldatum van deze cookies is minder dan zes maanden na hun eerste invoeging.

 

 

b) Authenticatiecookies

 

Deze cookie wordt geïnstalleerd zodra u zich aanmeldt bij uw account. De volgende keer dat u zich aanmeldt bij de Site, identificeert het cookie u als een bestaande gebruiker, wat betekent dat u uw gebruikersnaam niet hoeft in te voeren om u aan te melden. We gebruiken deze cookies om u te herkennen en tonen u zo de juiste informatie en personaliseren uw ervaring.

Als u deze cookie liever niet ontvangt, kunt u deze verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen (om te weten hoe u dit doet, gaat u naar www.allaboutcookies.org). Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het beperken van het gebruik van cookies door de Site kan leiden tot een verslechtering van de gebruikerservaring.

 

 

c) Preferences cookies

Wij gebruiken deze cookies om uw browser te helpen uw voorkeuren op onze Site te onthouden, zoals:

 • de taal die je verkiest,

 • uw communicatievoorkeuren, etc.

 

Als u liever deze cookie niet te ontvangen, kunt u het verwijderen door het veranderen van uw browserinstellingen (om te leren hoe dat te doen, kunt u terecht op de website www.allaboutcookies.org). Vestigen wij de aandacht op het feit dat het beperken van het gebruik van cookies op de site kan leiden tot afbraak van de gebruikerservaring

6. Wijzigingen in dit cookiebeleid.

We kunnen dit cookiebeleid op elk moment wijzigen. De ingangsdatum van het meest recente privacybeleid staat onderaan dit privacybeleid. Wij raden u aan dit privacybeleid te controleren om op de hoogte van de manier waarop we zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy te blijven en zorgen voor betere inhoud op onze site.

U wordt in kennis gesteld van wijzigingen in dit beleid van gebruik van cookies op tijd vóór de inwerkingtreding ervan, door het plaatsen van een bericht op de homepage van de website gedurende 30 dagen, of het verzenden een e-mail zodat u kunt controleren op wijzigingen voordat u doorgaat met het gebruik van de site. Als u doorgaat met het gebruik van de site na de verandering van cookies Use Policy, zal het betekenen dat u de wijzigingen hebben aanvaard.

Datum van dit beleid voor het gebruik van cookies: januari 2014.

SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunications) is een netwerk dat in het bezit is van de banken en dat een globale (meer dan 7000 aangesloten instellingen in 192 landen), interbancaire, gestandaardiseerde service aanbiedt die zich als de standaard van de verschillende betalingssystemen heeft weten te vestigen.

Het gaat om een manier om betalingsopdrachten door te sturen, die een zeer uitgebreid aanbod van zeer beveiligde diensten aanbiedt, met inbegrip van de overschrijving van rekening naar rekening, opdrachten in valuta of titels en terugvorderingen.

Dit bericht is een standaard type van een internationaal betalingsadvies dat door het SWIFT-netwerk wordt gebruikt. Het bevat alle nodige informatie om een overschrijving te doen in en gestandaardiseerd bericht dat aan alle betrokken partijen toelaat om betalingen indien nodig te volgen.

KYC, « Know your customer », is een klantenidentifcatie en verificatieprocedure die aan de banken is opgelegd door hun overheid in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld.

De IBAN (International Bank Account Number in het Engels) is een gestandaardiseerde combinatie van karakters die elke bankrekening op een unieke manier identificeert, onafhankelijk van het land waar ze werd geopend. De bedoeling van deze identificatie is het vergemakkelijken van internationale betalingen door de identificaties van bankrekeningen te harmoniseren.